parents inc 14631

Mom Guilt vs Dad Guilt

Mom Guilt: Het schuldgevoel dat moeders ervaren als ze te veel werken / te weinig werken / te veel tijd voor zichzelf hebben / te weinig tijd voor zichzelf hebben / veel tijd met hun kinderen besteden / weinig tijd met kinderen besteden / te veel aandacht aan het huis besteden / rommel hebben thuis / vertellen dat je zwanger bent / juist niet vertellen / met verlof gaan…

Eigenlijk hebben alle vrouwen die wij spreken hier op de een of andere manier last van. Het lijkt nooit goed. De neiging bestaat om harder te werken zodat je je schuldgevoel wegwerkt. Het resultaat is dan meestal juist het omgekeerde: meer schuldgevoel en ook nog stress.

Maar wat wij ons afvragen: is er ook zoiets als ‘Dad Guilt’?

Amerikaans onderzoek wijst uit dat 17% van de vaders iets soortgelijks ervaren. Niet niks, maar zeker niet hetzelfde als de 90% van de moeders.

Hoe komt dit?

Is dit een biologisch mechanisme? Willen vrouwen van nature meer zorgen? Stellen we ons aan en worden we perfectionistische parttime prinsesjes? Of is er meer aan de hand?

Onze maatschappij heeft veel onbewuste normen als het over vrouwen en moederschap gaat. Regels die we allemaal ergens hebben opgeslagen. We hebben allemaal een beeld van wat een ‘goede moeder’ moet zijn. En in dat beeld zit meestal geen fulltime baan en bergen tijd voor jezelf. Maar de zorgende vrouw die alles aan de kant zet voor haar kroost.

Aan de andere kant hebben we allemaal het beeld van de moderne carrièrevrouw, met eindeloze ambitie in haar werk, één die serieus genomen wordt als zakenvrouw. Hier is voor gestreden. Vrouwen laten zich niet kennen door een beetje moedergevoel. En in dat beeld past dan weer amper een baby, laat staan een parttime dag, kolven of eerder weggaan om je baby op te halen.

Voor vaderschap gelden deze aannames een stuk minder. Meestal krijgen vaders applaus als ze een dag minder werken. Vaders gaan gemiddeld ook meer verdienen, terwijl vrouwen na het krijgen van een baby er flink op achteruitgaan. Vaders krijgen ook amper vragen of ze niet minder willen werken. Terwijl 85% van de Nederlanders vindt dat jonge moeders niet meer dan drie dagen zouden moeten werken. We verwachten nou eenmaal minder van hen op dit vlak. En daarom is er ook minder schuldgevoel bij mannen.

Wat kunnen we hieraan doen?

Door vaders wat meer naar hun vaderschap te vragen en moeders wat minder, kunnen we samen het beeld veranderen. Zo wordt het veel normaler voor vrouwen om aan haar eigen behoeftes te denken, zonder zich schuldig te voelen.

Onderzoek laat zien dat 64% van de vaders meer tijd met hun kinderen willen. Waarom gebeurt dit dan nog niet?

Verandering start bij jou aan de keukentafel, maar ook hoe jij jouw (mannelijke) collega’s aanspreekt en natuurlijk hoe de werkgevers en de overheid een voorbeeld hierin stellen. Als vaders een tandje meer vader zijn, kunnen moeders een tandje minder moederen.

Weg met het schuldgevoel! Lang leve trots op werk en ouderschap!

PS: wil jij stappen maken op je werk, maar ook genieten van het ouderschap? Binnenkort start er weer een programmawaarin je leiderschap ontwikkelt in de combi werk en gezin.

Artikel delen:

Aan de slag met gezinsvriendelijk werkgeverschap?

Benieuwd hoe Parents Inc. jouw organisatie kan helpen transformeren naar gezinsvriendelijk werkgeverschap? Plan een vrijblijvend informatiegesprek en ontdek de mogelijkheden.

Heb je een vraag?