father 22194 1920

Kersverse vaders hebben moeite met terugkeer op de werkvloer

Slapeloze nachten, schuldgevoel omdat de vrouw lichamelijk nog herstellende is én willen genieten van een nieuwe rol: ruim driekwart van de nieuwe vaders ervaart uitdagingen bij de terugkeer op de werkvloer na de geboortevan hun kind. Dat blijkt uit onderzoek van 24baby en Parents Inc. onder ruim duizend vrouwen.

In het onderzoek valt op dat partners het zwaar hebben bij het weer werken na het na de
geboorte van hun kind. Van de respondenten geeft 77% aan dat hun partner het lastig
vond om weer aan het werk te gaan.

Verschillende uitdagingen
Vermoeidheid door slapeloze nachten is een veelgehoord obstakel om als vader het werk weer volledig op te pakken. De zorg komt dan vaker bij de moeder te liggen: ‘Slaaptekort en werk gingen echt niet samen voor hem, dus nam ik de meeste nachten op mij.’ Dit geldt ook als de vader minder uren gaat werken, omdat de hoeveelheid werk in de meeste gevallen niet afneemt.

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat vaders het lastig vinden hun kersverse gezin en
herstellende partner thuis achter te laten. Hierdoor blijven moeder en baby in een bubbel,
terwijl de vader alweer terug in het dagelijkse ritme moet. Dit creëert een afstand tussen
ouders: ‘Mentaal voelde het werk nutteloos, hij voelde zich nodig thuis. Weer werken
voelde onnatuurlijk. Hij wilde bij ons kind zijn.’

Behoefte aan gezinsvriendelijk werkgeverschap
Zowel bij moeders als vaders ervaart een meerderheid uitdagingen bij de terugkeer op
de werkvloer. Het wennen aan een nieuwe fase, het combineren van werk en zorg en de
flexibiliteit die nodig is om bijvoorbeeld een ziek kind op te vangen is voor veel nieuwe
ouders zwaar. Gezinsvriendelijk werkgeverschap helpt in het ondervangen van uitdagingen in de bijzondere tijd rondom de geboorte van een kind. Als iemand langdurig ziek is, volgt er een re-integratietraject. “Waarom beschouwen we de terugkeer naar werk na zo’n intense periode niet als re-integratie?” vroeg een respondent.

Lotte Bode, oprichter van Parents Inc. en expert op het gebied van
gezinsvriendelijk werkgeverschap: “Het krijgen van een kind is een levensgebeurtenis die
enorme impact heeft. In de huidige Nederlandse werkcultuur zijn gezin en werk vaak
gescheiden werelden, wat leidt tot loyaliteitsconflicten bij werkende ouders. Het privéleven trekt opeens zoveel meer dan het daarvoor ooit gedaan heeft. “Een werkgever die deze fase erkent en passend beleid ontwikkelt, zorgt ervoor dat medewerkers hun rol als ouder en professional optimaal kunnen vervullen.”

Verlof voor partners

Sinds 2020 is er meer ruimte voor vaders om geboorteverlof op te nemen met de WIEG-
regeling. Destijds bleek uit onderzoek van 24baby dat vrijwel alle ouders dit wilden aanvragen, toch maakt 26% er geen gebruik van. Met de regeling wordt namelijk maar 70% van het loon doorbetaald. Voor veel ouders is dat een groot struikelblok. Bovendien stimuleren lang niet alle werkgevers hun vaders om er gebruik van te maken. Langer verlof wordt in het onderzoek– zowel voor de vader als voor de moeder – genoemd als een mogelijke oplossing voor de uitdagingen die ouders ervaren bij de terugkeer op de werkvloer. Zo is er meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en de taken als ouders gelijkwaardig te verdelen.

Bode: “De uitbreiding van het geboorteverlof voor partners is een goede stap, maar in de
praktijk is het voor werknemers en werkgevers onoverzichtelijk en soms gewoonweg niet te
betalen. Het is belangrijk dat de overheid en werkgevers samen aan de slag gaan om een
werkomgeving te creëren waarin ouders samen een gezonde start kunnen maken om
ouderschap en werk te combineren.”

Artikel delen:

Aan de slag met gezinsvriendelijk werkgeverschap?

Benieuwd hoe Parents Inc. jouw organisatie kan helpen transformeren naar gezinsvriendelijk werkgeverschap? Plan een vrijblijvend informatiegesprek en ontdek de mogelijkheden.

Heb je een vraag?